Pary, które wybrały Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności, potwierdzają, że doświadczają wielu korzyści z ich stosowania, wykraczających daleko poza korzyści fizyczne i zdrowotne. NPR jest przede wszystkim bezpieczny, zdrowy i ekologiczny, ale jest także co najmniej tak samo skuteczny przy odkładaniu poczęcia, jak znane metody antykoncepcji (poza sterylizacją). Pozwala płynnie przechodzić od odkładania do starań o poczęcie. Wiele par jest miło zaskoczonych, gdy odkrywa, że wspólne zainteresowanie obserwacją płodności pomaga również poprawić ich komunikację i relacje.

NPR jest w 100% naturalne!

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ciała jest współcześnie jedną z najważniejszych wartości. Możesz uniknąć ryzyka i skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leków i środków antykoncepcyjnych, wybierając Naturalne Planowanie Rodziny (NPR).

NPR jest w pełni bezpieczne!

Stosując NPR nie wprowadzasz do swojego organizmu, żadnych potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych, hormonów ani urządzeń.

NPR jest zdrowe!

NPR nie przerywa Twoich naturalnych cykli, nie zaburza ich, zamiast tego szanuje Twoje ciało i informuje Cię o Twojej naturalnej płodności.

NPR jest ekologiczne!

NPR nie wiąże się też z ciągłym zakupem leków ani urządzeń, ekologiczne i nie ma negatywnego wpływu ani na organizm, ani na środowisko.


NPR jest skuteczne!

Nowoczesne metody rozpoznawania płodności są równie skuteczne lub skuteczniejsze niż wszystkie środki antykoncepcyjne z wyjątkiem sterylizacji. Mówimy tu o skuteczności metod przy odkładaniu poczęcia.

NPR jest pomocne przy planowaniu poczęcia!

Świadomość płodności jest również niezwykle pomocna dla tych par, które próbują zajść w ciążę, ponieważ z łatwością umożliwia parze określenie najbardziej płodnego okresu w cyklu.
 
 

NPR buduje radosne małżeństwa!

Pary są często zaskoczone, gdy dowiadują się, że wielu użytkowników NPR mówi, że wspólne zaangażowanie w rozpoznawanie płodności pomaga poprawić ich komunikację, a w konsekwencji także relacje między nimi. Osoby zastanawiające się nad wyborem NPR są zwykle zaniepokojone okresami abstynencji podczas odkładania poczęcia. A jednak część użytkowników twierdzi, że te okresy im służą, pomagają utrzymać ich związek świeżym, zabawnym i zalotnym.

NPR uczy wzajemnego szacunku!

Pary stosujące NPR mówią również o zwiększonym wzajemnym szacunku, często wynikającym ze wspólnej odpowiedzialności za płodność. Czują się bardziej jak zespół, a to wykracza poza kwestię planowania rodziny.

NPR przybliża do Boga!

Wreszcie, wiele par stwierdza, że ​​NPR pomaga im budować głębszą i bliższą więź z Bogiem, ponieważ przeżywają małżeństwo zgodnie z Jego zamierzeniami.