Warsztat stacjonarny

Czego uczymy w trakcie warszatu
"Powrót płodności po porodzie"?


Warsztat prowadzony jest przez parę certyfikowanych nauczycieli NPR.

Spotkanie obejmuje:

  • powtórzenie wiedzy dotyczącej objawowo - termicznej metody rozpoznawania płodności,
  • wiedzę na temat zmian zachodzących w organizmie kobiety w czasie poporodowym,
  • poznanie wpływu karmienia dziecka na powrót płodności,
  • umiejętność rozpoznawania czasu płodnego i niepłodnego po porodzie.


Jak uczymy?


Warsztat to jedno spotkanie, które trwa około czterech godzin.

Przekazywane treści oparte są na podręczniku „Sztuka naturalnego planowania rodziny.
Powrót płodności po porodzie.”

Certyfikowani nauczyciele przekazują wiedzę, wykonują wraz z kursantami ćwiczenia oraz
są dostępni w terminie indywidualnie ustalonym z kursantami, w celu konsultacji kart obserwacji lub rozmowy.


Dla kogo?


Warsztat „Powrót płodności po porodzie” przeznaczony jest dla małżonków oczekujących narodzin dziecka i po porodzie.

Warunkiem koniecznym do odbycia warsztatu poporodowego jest znajomość metody objawowo-termicznej, uczonej przez Ligę Małżeństwo Małżeństwu podczas kursu podstawowego NPR.

Do spotkań stacjonarnych zachęcamy wszystkich, którym zależy na osobistym kontakcie z parą nauczycielską.


Jaki jest koszt?


Koszt stacjonarnego warsztatu „Powrót płodności po porodzie” to koszt podręcznika
„Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny. Powrót płodności po porodzie”
.


Przydatne są również pozostałe materiały dostępne na www.sklep.npr.pl.


Uczestnicy mogą wpłacić dobrowolną darowiznę na działalność statutową LMM.