Warsztat domowy

Czego uczymy w trakcie warszatu
"Powrót płodności po porodzie"?


Warsztat obejmuje:

  • powtórzenie wiedzy dotyczącej objawowo - termicznej metody rozpoznawania płodności,
  • wiedzę na temat zmian zachodzących w organizmie kobiety w czasie poporodowym,
  • poznanie wpływu karmienia dziecka na powrót płodności,
  • umiejętność rozpoznawania czasu płodnego i niepłodnego po porodzie.


Jak uczymy?


Domowy warsztat poporodowy opiera się na samodzielnej pracy kursantów z podręcznikiem
„Sztuka naturalnego planowania rodziny. Powrót płodności po porodzie.”

Podręcznik jest ułożony analogicznie do warsztatu poporodowego stacjonarnego
i online (na żywo). Bardzo przystępnie objaśnia teorię, a także zawiera ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania (wraz z odpowiedziami).

Uzupełnieniem podręcznika jest Zeszyt Ćwiczeń, gdzie na podstawie 35 kart można sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności interpretacji objawów płodności.

Chociaż uczący się we własnym tempie kursanci nie mają fizycznego (ani wirtualnego) kontaktu
z nauczycielami, to zakładając darmowe konto na platformie Mojecykle.pl, mają możliwość uzyskania pomocy nauczyciela przy interpretacji zapisanych kart obserwacji.


Dla kogo?


Warsztat „Powrót płodności po porodzie” przeznaczony jest dla małżonków oczekujących narodzin dziecka i po porodzie.

Warunkiem koniecznym do odbycia warsztatu poporodowego jest znajomość metody objawowo-termicznej, uczonej przez Ligę Małżeństwo Małżeństwu podczas kursu podstawowego NPR.


Warsztat domowy pozwala na naukę NPR we własnym tempie. Szczególnie przydatny jest dla par, które:

  • nie znalazły w okolicy zaplanowanych kursów stacjonarnych,
  • nie znalazły wolnego miejsca na kursy online (na żywo),
  • wolą elastyczność godzin i miejsca nauki,
  • czują się niekomfortowo rozmawiając o płodności w towarzystwie innych osób,
  • preferują naukę w spokoju, w zaciszu swojego domu.


Jaki jest koszt?


Koszt warsztatu to koszt podręcznika „Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny.
Powrót płodności po porodzie”
.


Przydatne są również pozostałe materiały dostępne na www.sklep.npr.pl.

Uczestnicy mogą wpłacić dobrowolną darowiznę na działalność statutową LMM.