1. ZMIANY W PRAWIE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach
na jakich to się odbywa.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI: CO TO JEST?

Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych ma za zadanie wyjaśnić Ci kim jesteśmy i co robimy z Twoimi danymi.
Celem niniejszej Polityki jest:
 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał/-a z przyjemnością z naszej pomocy
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Możemy udoskonalać usługi, z których korzystasz lub będziesz korzystać. Wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu w jaki będziemy gromadzić lub przetwarzać Twoje dane osobowe. W przypadku jakichkolwiek zmian i/lub uaktualnień naszej Polityki Prywatności wszelkie informacje o tym znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://npr.pl/ oraz na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/lmm.npr. Prosimy o regularne odwiedzanie wyżej wskazanych adresów w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

3. KTO ZBIERA TWOJE DANE?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu przy ul. Jagodowa 5, 05-540 Zalesie Górne, e-mail: biuro@lmm.pl, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000072880, NIP: 123-08-96-590, REGON: 016216220 („Stowarzyszenie”).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych najszybszym kanałem komunikacji z Administratorem Danych jest kierowanie wiadomości mailowych na adres poczty elektronicznej: biuro@lmm.pl.

4. NA JAKIEJ PODSTAWIE POBIERAMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe pobieramy i możemy przetwarzać tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie i za Twoją zgodą lub gdy Ty masz zgodę na zapytanie w czyimś imieniu (musi być to jasno i klarownie określone, że posiadasz na to zgodę).
O zgodzie na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych informuje stosowna klauzula oraz niniejsza Polityka Prywatności. Uznajemy, że jakikolwiek kontakt z nami jest zgodą wyrażoną na pobieranie i przetwarzanie danych i że zapoznałeś/-aś się z naszą Polityką Prywatności.

5. JAKIE SĄ DROGI KONTAKTU Z NAMI I JAKĄ DROGĄ OTRZYMUJEMY DANE?

Możesz skontaktować się z nami poprzez:
 • formularz kontaktowy zawarty na stronie: https://npr.pl
 • e-mail zawarty w niniejszej Polityce Prywatności
 • media społecznościowe
 • spotkanie indywidualne

6. JAKIE DANE POBIERAMY?

 • Twoje imię i nazwisko
 • imię i nazwisko osób trzecich (jeśli pytasz w ich imieniu)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • wizerunek Twój oraz innych osób utrwalony na fotografiach, jeśli je nam udostępnisz
 • twoją dane dotyczące przebiegu cykli miesiączkowych
   
Ponadto, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, udostępniasz nam m.in.:
 • adres IP Twojego komputera wykorzystywanego przy połączeniu z Internetem
 • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej
 • ustawieniach strefy czasowej
 • rodzaju i wersji wtyczek do przeglądarki internetowej
 • systemie operacyjnym oraz platformie sprzętowej
 • informacje o Twojej wizycie, w tym pełne Jednolite Wskaźniki Zasobów (Uniform Resource Locators, URL)
 • strumień kliknięć (clickstream) wpływający do naszej strony internetowej, przepływający przez nią i wypływający z niej (w tym data i czas)
 • informacje co oglądałeś/-aś lub czego szukałeś/-aś
 • czas odpowiedzi strony
 • błędy przy ściąganiu treści
 • długość Twoich odwiedzin w witrynie
 • interakcja ze stroną (na przykład informacje o przewijaniu widoku ekranu, kliknięciach, ruchach kursorem)
Jednocześnie chcemy Ci powiedzieć, że nie pobieramy automatycznie danych z tzw. plików cookies. W tym celu zapoznaj się z naszą POLITYKĄ COOKIES.
Dane osobowe nie są przez nas profilowane, ale:
 • artykuły na tej stronie internetowej mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, odnośniki zewnętrzne do innych stron itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 • witryny te mogą zbierać informacje o Tobie, używać plików cookies, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich działań z osadzonym materiałem dostosowując wyświetlanie treści do twoich preferencji.

7. PO CO GROMADZIMY TWOJE DANE I PO CO JE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe gromadzimy oraz przetwarzamy w celu:
 • zrealizowania Twojego zapytania, prośby wysłanej przez wszystkie formy kontaktu z nami przedstawione wyżej
 • przeprowadzenia ankiety
 • w celu dostarczania Tobie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej, elektronicznej, a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i numery telefonów
 • administrowania naszą stroną internetową (oraz naszymi kontami w mediach społecznościowych) zgodnie z naszymi warunkami i dla celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania, a także dla celów statystycznych, w tym polepszenia naszej strony internetowej tak, żeby jej zawartość była przedstawiona w sposób najbardziej odpowiedni dla Ciebie i Twojego komputera
 • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odporności naszej strony internetowej
Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w celu wykonania Umowy lub innych umów zawartych za pośrednictwem Portalu jest wymogiem umownym i jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Portalu oraz wykonania innych umów. Z kolei odmowa podania danych osobowych do innych celów nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

8. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu oraz wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoby zatrudnione przez niego.
Możemy również niektóre dane dostarczać dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych (włącznie z narzędziami testującymi A/B), ponieważ wspierają nas oni w polepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będziemy musieli przekazać podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.
Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Unii Europejskiej i nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza obszar EOG.
Pomimo iż podejmiemy wszelkie starania, żeby chronić Twoje dane osobowe niezależnie od sposobu, w jaki się z nami kontaktujesz, nie możemy zagwarantować w pełni bezpieczeństwa Twoich danych upublicznianych przez Ciebie na naszych stronach, szczególnie w mediach społecznościowych, w związku z czym wszelkie udostępnianie danych dokonywane jest na Twoją odpowiedzialność.

9. JAK DŁUGO SĄ WAŻNE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne dla celu lub celów, dla których Twoje dane zostały pierwotnie zebrane. Potem dane są usuwane. Pamiętaj jednak, że dane możemy usunąć tylko i wyłącznie ze swoich baz, nie zaś z baz mediów społecznościowych. Oznacza to, że nawet jeśli usuniemy Twoje ślady w naszych obszarach, to zostaną one powszechnie w mediach społecznościowych, ponieważ one kierują się swoją polityką prywatności, na którą godzisz się w chwili zakładania konta lub jego utrzymania.

10. TWOJE PRAWA, NASZE OBOWIĄZKI

Być może masz już większą świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (po polsku: „RODO”), przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym działaniu.
Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:
 • prawo dostępu
  prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przeze nas danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami: otrzymasz te informacje pocztą email.
 • prawo do sprostowania
  prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niepoprawne lub niepełne.
 • prawo do usunięcia
  prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • prawo do ograniczenia
  prawo do żądania zaprzestania przeze nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu
  w dowolnym momencie możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania przeze nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji
 • prawo do przenoszenia danych
  prawo do zażądania kopii elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Naszym obowiązkiem jest uszanowanie Twoich decyzji i podporządkowanie się im w ramach obowiązującego prawa.
WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, wysyłając email na adres: biuro@lmm.pl
DOSTĘP DO TWOICH DANYCH
Jeśli czujesz potrzebę dostać się do Twoich danych, wyślij nam e-mail na adres: biuro@lmm.pl
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Możemy wymagać podania dalszych informacji zanim odpowiemy na Twoje żądanie lub udzielimy Ci informacji zwrotnych. Musimy mieć pewność, że Ty to Ty.

11. NASZE PRAWA, TWOJE OBOWIĄZKI

Może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych aby:
 • wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny, np. gdy dochodzi do przestępstwa
 • dochodzić powstałych roszczeń, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce
 • w celu ochrony naszych praw, mienia, własności intelektualnej a także by chronić interesy osób trzecich

12. TECHNICZNE ASPEKTY

Naszym celem jest ochrona danych osobowych.
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszym systemie.

13. 72 GODZINY

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, zobowiązujemy się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podmiot ten może udzielić Ci niezbędnych informacji o Twoich prawach i naszych obowiązkach w odniesieniu do Twoich danych osobowych, a także zajmować się skargami, które możesz zgłosić, jeżeli uznasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

14. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek zmian i/lub uaktualnień naszej Polityki Prywatności wszelkie informacje o tym znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://npr.pl oraz na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/lmm.npr
Prosimy o regularne odwiedzanie wyżej wskazanych adresów w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

AKTUALIZACJA
Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 07.12.2022