Liga Małżeństwo Małżeństwu to założone w 1992 roku stowarzyszenie katolickich małżeństw, wywodzące się z amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League. Jest to stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego celem jest promowanie i nauczanie metod rozpoznawania płodności. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.

.

Specyfika LMM polega na tym, że nauczycielami metody rozpoznawania płodności są nie pojedyncze osoby, lecz pary małżeńskie, które oprócz fachowej wiedzy przekazują także osobiste doświadczenie praktykowania tego, czego uczą i czym żyją. Jest to odpowiedź na słowa papieża Pawła VI zawarte w encyklice "Humanae vitae":

Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpotrzebniejsza.

W nauczaniu naturalnego planowania rodziny LMM stosuje trzy priorytety:

  • uczenie metody objawowo-termicznej,
  • promowanie karmienia piersią i nauczanie o powrocie płodności po porodzie,
  • przekazywanie tradycyjnego nauczania Kościoła o małżeństwie i seksualności z uwzględnieniem teologii ciała według Jana Pawła II.

Co robimy?