Warszawa: sympozjum - "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego"

Image

 

14 października tego roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym przy ul. Trojdena 2A, odbędzie się II sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”, zainicjowanego rok temu przez polskie organizacje promujące metody rozpoznawania płodności oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

 

Ubiegłoroczna, pierwsza konferencja nosiła tytuł: „Wokół początków ludzkiego życia”, zaś tym razem tematem wystąpień będzie troska o ludzką płodność w kontekście zdrowego rodzicielstwa od samych jego początków (dieta, szkoły rodzenia, warunki narodzin dziecka). Prelegenci zwrócą uwagę na wymiary: medyczny, psychologiczny i etyczny porodu szpitalnego oraz domowego, przedstawią także tematykę powrotu płodności po porodzie, seksualności w połogu oraz korzyści związane z karmieniem piersią.


Program konferencji jest bardzo bogaty, a referaty wygłoszą między innymi: prof. Michał Troszyński, prof. Marian Gabryś, prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Bogdan Chazan, prof. Jacek Rudnicki, dr Dorota Kornas- Biela, dr Wojciech Puzyna, dr Magdalena Nehring-Gugulska, Ewa Ślizień- Kuczapska, Irena Chołuj.

Podczas sympozjum zostaną również zaprezentowane organizacje zajmujące się promocją metod rozpoznawania płodności.

Cykl dorocznych konferencji odbywających się na WUM został zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, we współpracy z: Ligą Małżeństwo Małżeństwu, Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rötzera, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszeniem „Miłość i Odpowiedzialność”, Fertility Care Center of Poland oraz Fundacją MaterCare Polska.

Współorganizatorem sympozjów jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Program i informacje można znaleźć na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Program, informacje i zgłoszenia: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl