Użytkownicy i nauczyciele NPR odpowiadali w kilku słowach lub zdaniach na pytanie "Dlaczego warto stosować NPR?". Starali się zawrzeć w tych wypowiedziach to, co jest dla nich najważniejsze, najbardziej istotne i najbardziej motywujące do korzystania z NPR. Z zebranych odpowiedzi przygotowaliśmy motywujące grafiki .