K這potliwe temperatury

Dane cyklu: maj/czerwiec 2002; d逝go嗆 cyklu - 28; najkrótszy z dotychczasowych cykli - 21; najd逝窺zy z dotychczasowych cykli - 37; godzina pomiaru temperatury - 5.30; miejsce mierzenia - odbyt; najwcze郾iejszy dzie wzrostu - 12 (na podstawie 6 cykli)

Oznaczenia na karcie: M - 郵uz m皻ny, w= wilgotno, Pl=plamienie

Zobacz kart 

Z ustaleniem ko鎍a fazy I nie powinno by wi瘯szych k這potów. Najkrótszy cykl z ostatnich sze軼iu wynosi 21 dni. Wed逝g regu造 klinicznej faza I ko鎍zy si 3 dnia. Pozosta貫 regu造 ODS= NS, Döringa = 5 dnia, 20/21 dni= 0. Ta pani ma dosy du膨 rozpi皻o嗆 cykli. Chc帷 wyd逝篡 faz I przy tak d逝瞠j rozpi皻o軼i mo積a pos逝giwa si regu陰 ODS. Jednak korzystaj帷 z tej regu造 dobrze jest prowadzi obserwacje wewn皻rzne 郵uzu. Trzeba tu wspomnie, 瞠 obserwacje 郵uzu rozpoczynamy zaraz po ustaniu krwawienia, lecz nie pó幡iej ni 6 dnia. W omawianym cyklu jest brak obserwacji w dniu 6 i 7, i dlatego nie mo瞠my powiedzie, 瞠 dzie 8 jest ostatnim dniem bez 郵uzu. Drugim istotnym warunkiem regu造 ODS jest wyst瘼owanie 郵uzu przez co najmniej 6 dni 陰cznie z dniem szczytu. Tutaj dni ze 郵uzem w陰cznie z dniem szczytu jest 7. Czyli w豉軼icielka karty mog豉by korzysta z regu造 ODS, gdyby od dnia 6 prowadzi豉 obserwacj zewn皻rzn i wewn皻rzn 郵uzu. Spróbujmy teraz znale潭 szóstk przedwzrostow. Na pierwszy rzut oka wida, 瞠 temperatury rosn od dnia 15. Ale dzie 15 poprzedza tylko 5 temperatur ni窺zych (w dn. 10 - 14). W dniu 16 temperatura jeszcze wzros豉. Tak wi璚 dnia 16 pani mo瞠 przypuszcza, 瞠 szóstk przedwzrostow b璠 temperatury w dniach 10 -15, a poziom ni窺zy na wysoko軼i 36,75. Poziom wy窺zy - automatycznie - 36,95. W dniu 16 mo瞠my te ju wyznaczy dzie szczytu 郵uzu. Po trzech dniach (13 - 15) w dniu 16 mamy sucho. Czyli dzie 15 jest dniem szczytu 郵uzu. Temperatur w dniu 16 bierzemy w kó貫czko i to jest pierwsza temperatura z regu造 podstawowej wyznaczaj帷ej pocz徠ek fazy III. Dzie 17- zdziwienie (!?) temperatura spad豉 poni瞠j poziomu ni窺zego i w dodatku pojawi si 郵uz. Nie liczymy tej temperatury stawiamy znak zapytania i czekamy co poka瞠 nast瘼ny dzie. Dzie 18 - a jednak temperatura wzros豉 i osi庵n窸a poziom wy窺zy. 奸uzu te nie ma. Wi璚 temperatura z tego dnia mo瞠my zaliczy jako drug - bierzemy j w kó貫czko.Dzie 19 - ta temperatura tak瞠 nale篡 do fazy emperatur wy窺zych, cho nie osi庵a poziomu wy窺zego. 奸uzu nie ma. Mo瞠my te temperatur wzi望 w kó貫czko jako trzeci. Jednak, poniewa ta temperatura nie osi庵n窸a linii poziomu wy窺zego, nie spe軟ia warunku zawartego w regule podstawowej: "trzecia temperatura po dniu szczytu musi by na poziomie wy窺zym lub powy瞠j tego poziomu". Co teraz? Czekamy na kolejny dzie. Dzie 20 - temperatura taka sama jak poprzedniego dnia. Regu豉 mówi nam, 瞠 "czwarta temperatura nie musi osi庵n望 poziomu wy窺zego, musi by jednak powy窺zej poziomu ni窺zego". T temperatur mo瞠my jako czwart wzi望 w kó貫czko. Popatrzmy jeszcze na 郵uz. W dniu 20 mamy zanotowane odczucie wilgotno軼i a w nast瘼nych dniach 郵uz m皻ny. By mo瞠 pojawienie si 郵uzu zwi您ane jest z rozwijaj帷 si w organizmie infekcj, albo branymi lekarstwami. Przy takim wykresie temperatur mo瞠my 鄉ia這 powiedzie, 瞠 nast徙i oko這owulacyjny wzrost temperatury, potwierdzony wysychaniem 郵uzu, a faza III zacz窸a si wieczorem 20 dnia cyklu. Pojawienie si 郵uzu po tym dniu w zasadzie mo積a zignorowa. Powró熤y jeszcze do temperatury w dniu 17. Dr Rötzer, którego to regu喚 podstawow uczy LMM, dopuszcza spadek jednej temperatury po dniu szczytu do poziomu ni窺zego. Nigdy jednak takiej temperatury nie liczymy przy wyznaczaniu pocz徠ku fazy III. Pod uwag bierzemy tylko temperatury wy窺ze, to jest takie, które znajduj si powy窺zej poziomu ni窺zego i dodatkowo s po dniu szczytu 郵uzu.

 

Katarzyna Wszo豉