Sympozjum o niepłodności - zapraszamy!

 Image

5 października 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”. Tym razem będzie ono poświęcone obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej: ich przyczynom, diagnostyce, terapii oraz profilaktyce.

Prelegenci – wybitne autorytety naukowe – spróbują odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci? Jakie są źródła tej „zimy demograficznej” w kontekście medycyny, psychologii, socjologii, kultury, tradycji? Co należy zrobić, aby zapobiegać „epidemii niepłodności małżeńskiej”. Jakie powinny być standardy skutecznego i etycznego postępowania lekarskiego wobec problemu obniżonej płodności lub niepłodności małżeńskiej? 

Konferencja skierowana jest w szczególności do młodego pokolenia medyków, położnych, pielęgniarek oraz wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką.

Informacje o konferencji: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Zapisy: http://iner.pl/konferencja-wum