Książka - materiały z sympozjum na KUL

ImageKatedra Teologii Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowała 9 grudnia 2008 roku sympozjum zatytułowane "Naturalne planowanie rodziny — szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?" Spotkanie naukowców, lekarzy, duszpasterzy, doradców rodzinnych, wolontariuszy stanowiło zamknięcie jubileuszu 40-lecia  opublikowania encykliki "Humanae vitae".

Owocem sympozjum jest obszerna i niezwykle interesująca antologia tekstów: "Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych". Ta imponująca, licząca prawie 500 stron publikacja to prawdziwe kompendium wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny, przedstawionym w najważniejszych perspektywach. Książka została podzielona na cztery części:

1. „NPR w perspektywie teologicznej i nauk normatywnych” — znajdziemy m.in. teksty nestorów polskiej nauki o rodzinie: Wandy Półtawskiej („Płciowość w ujęciu Karola Wojtyły”) o. Karola Meissnera („Nieznane wprowadzenie do encykliki Humanae vitae”) i ks. Jerzego Bajdy („Rodzina a prokreacja integralna”). Na uwagę zasługują tutaj także takie opracowania jak: „Znaczenie modlitwy w pogłębianiu więzi małżeńskiej” (ks. Włodzimierz Wieczorek) oraz „Etyczne aspekty pracy ginekologa” (Magdalena Szymańska).

2. NPR w perspektywie nauk biomedycznych — ten moduł, oprócz dokonanego przez Marię Kinle przeglądu i omówienia wszystkich nauczanych w Polsce metod naturalnego rozpoznawania płodności, zawiera tez szereg niezwykle ciekawych, napisanych przez lekarzy-praktyków artykułów traktujących o znaczeniu metod dla diagnostyki niepłodności i chorób kobiecych (Mirosława Szymaniak i Maria Szczawińska), o obserwacji cykli u młodocianych (Grazyna Pachecka) czy o NaProTechnology.

3. NPR w perspektywie nauk społecznych — w tej części również mamy teksty poświęcone m.in. psychologicznemu kontekstowi metod, ich znaczenia dla więzi małżeńskiej, kształtowaniu pozytywnych postaw dzieci i młodzieży wobec NPR. Interesujące spojrzenie prezentuje artykuł Justyny Szulich-Kałuży omawiający medialny obraz NPR w polskiej prasie codziennej.

4. NPR — poradnictwo i technologie wspomagające — obok prezentacji doświadczeń różnych organizacji (w tym dwa artykuły poświęcone Lidze Małżeństwo Małżeństwu) mamy dokonany przez Tomasza Chyrę kompetentny przegląd programów komputerowych wspomagających NPR oraz omówienie działania elektronicznych wskaźników płodności (Andrzej Urbaniak).

Dodatkowo w Aneksie zamieszczono adresy stowarzyszeń, organizacji oraz instytucji zajmujących się promocją i nauczaniem NPR.

Książkę można zamawiać, pisząc na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dzwoniąc pod numer 661 298 006.

("Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych", praca zbiorowa. Lublin, Instytut Nauk o Rodzinie KUL, 2008, stron 493, cena 35 zł)