Poronienia i uszkodzenia p這du

Chocia najcz窷ciej trudno jednoznacznie okre郵i przyczyny poronienia, to jednak nowe obiecuj帷e badania wykazuj, i niektóre mikroelementy mog odgrywa szczególnie wa積 rol w zmniejszaniu ryzyka wyst瘼owania takich problemów.

Wydaje si, 瞠 najlepszym okresem do tego, aby zapobiec poronieniom i uszkodzeniom p這du s miesi帷e przed i zaraz po pocz璚iu. Wczesne poronienia mog by skutkiem nierównowagi hormonalnej poprzedzaj帷ej owulacj, a powa積e uszkodzenia p這du najcz窷ciej powstaj w pierwszych 8 tygodniach ci捫y, kiedy formuj si poszczególne narz康y. Najlepiej by這by zwróci szczególn uwag na sposób od篡wiania, odpowiednie witaminy i minera造 oraz wag cia豉 ju trzy miesi帷e przed pocz璚iem. Powinno si tak瞠 pami皻a o zrezygnowaniu z takich niezdrowych nawyków jak: palenie, picie alkoholu oraz nadmierne spo篡cie kofeiny i cukru. Jak zobaczymy pó幡iej, takie przygotowanie do pocz璚ia jest tak samo wa積e dla matki jak i dla ojca. Ci, którzy przygotowuj si do powi瘯szenia rodziny, powinni od篡wia si i 篡 zdrowo, nie tylko dla dobra siebie samych, ale równie dla przysz造ch dzieci.

Wielokrotne poronienia we wczesnym okresie ci捫y s jednym ze skutków zaburze fazy lutealnej (okresu pomi璠zy jajeczkowaniem a kolejn miesi帷zk). Nieprawid這we poziomy hormonów przed owulacj powoduj uwolnienie niedojrza貫j komórki jajowej i utworzenie si w nast瘼stwie cia趾a ó速ego, które wytwarza nieodpowiedni ilo嗆 progesteronu przez zbyt ma陰 ilo嗆 dni. W takim wypadku, z trudno軼i dochodzi do zap這dnienia, a je郵i ono nawet nast徙i, nowo pocz皻e 篡cie mo瞠 by niezdolne do prawid這wego rozwoju lub cia趾o ó速e mo瞠 nie produkowa wystarczaj帷ej ilo軼i progesteronu nieodzownego do utrzymania ci捫y. Sposób od篡wiania przy dolegliwo軼iach zespo逝 napi璚ia przedmiesi帷zkowego mo瞠 poprawi funkcjonowanie cia趾a ó速ego i poziomu progesteronu.

Adelle Davis w swojej ksi捫ce Let�s Have Healthy Children (Miejmy zdrowe dzieci) zwraca szczególn uwag na znaczenie witaminy E i kwasu foliowego jako czynników zapobiegaj帷ych poronieniom: Niedobór witaminy E, niezb璠nej do podzia逝 komórki, wydaje si by jednym z najpowa積iejszych niekorzystnych czynników. Obserwowano 81 kobiet, które poroni造 poprzednio 227 razy, przed kolejnym pocz璚iem przyjmowa造 codziennie ma貫 ilo軼i witaminy E i po tej ,,kuracji" 61 z nich urodzi這 zdrowe noworodki. Witamina E ma wiele wa積ych w豉軼iwo軼i, m. in. zapobiega unieczynnieniu witaminy A, niezb璠nej do utrzymania prawid這wego stanu 軼ian macicy, które przyjmuj nowo zap這dnion komórk jajow.(1)

Warto przy okazji wspomnie, 瞠 przedawkowanie witaminy A mo瞠 by przyczyn wyst徙ienia wad p這du. Opublikowane w 1995 roku wyniki bada wskazuj, 瞠 nie powinno si przekracza dawki 10,000 j.m. dziennie. (2)

Badania pokazuj, 瞠 wi璚ej ni po這wa kobiet, które poroni造 lub plami造 w okresie ci捫y, ma objawy niedoboru kwasu foliowego w organizmie. Niewielki niedobór kwasu foliowego, który nie wywo逝je poronienia, mo瞠 spowodowa oddzielenie si 這篡ska od 軼ian macicy prowadz帷 do stanu zwanego abruptio placentae , co cz瘰to jest przyczyn przedwczesnego porodu.

Inne witaminy z grupy B, witamina C, bioflawonoidy (znajduj帷e si w bia貫j skórce i segmentach owoców cytrusowych - dost瘼ne tak瞠 w preparatach witaminowo - mineralnych), jod, cynk i odpowiednie bia趾a odgrywaj równie wa積 rol w zapobieganiu poronie. Selen wspó責zia豉 z witamin E, dlatego powinien tak瞠 by brany pod uwag. Nale篡 natomiast pami皻a o tym, 瞠 瞠lazo niszczy witamin E i nie powinno by stosowane w zbyt du篡ch ilo軼iach oraz w tym samym czasie co witamina E. Jack C. Redman, zauwa篡, 瞠 200 mg bioflawonoidów przyjmowane 3 razy dziennie zapobieg這 kolejnym poronieniom nawet u kobiet, które poroni造 kilka razy. Bioflawonoidy wchodz w interakcje z witamin C, wzmacniaj帷 delikatne 軼ianki w這sowate. (3)

Uszkodzenia p這du

Badania wskazuj te na wa積 rol kwasu foliowego w zapobieganiu powstawania rozszczepu kr璕os逝pa tylnego, jak i innych cz瘰tych uszkodze p這du, które okre郵a si terminem ,,uszkodzenia cewy nerwowej." Bezmózgowie, czyli zahamowanie rozwoju mózgu jest nawet powa積iejszym uszkodzeniem cewy nerwowej ni rozszczep kr璕os逝pa tylny i jest jedn z gównych przyczyn rodzenia si martwego p這du. Podczas jednego z bada, kobiety, które poprzednio urodzi造 dzieci z takimi wadami rozwojowymi, otrzymywa造 zestawy witaminowo - mineralne ze zwi瘯szon dawk kwasu foliowego (360 mcg dziennie) przez co najmniej 4 tygodnie przed i 6 tygodni po pocz璚iu. Tylko 0,6% tych kobiet urodzi豉 kolejne dziecko z uszkodzeniem cewy nerwowej, podczas gdy 5 % du瞠j grupy kobiet nie przyjmuj帷ych 瘸dnych zestawów mikroelementów urodzi這 dwoje kolejnych dzieci z podobnymi wadami. (4) Podobne obserwacje w Wielkiej Brytanii potwierdzi造 rol kwasu foliowego (360 - 4,000 mcg dziennie), który znacznie zmniejsza mo磧iwo嗆 wyst徙ienia wad cewy nerwowej. (5)

Poniewa wi瘯szo嗆 przypadków rozszczepu kr璕os逝pa tylnego, bezmózgowia i podobnych wad pojawia si u matek, które wcze郾iej nie urodzi造 dziecka z tak wad, badania nad wadami cewy nerwowej obejmuj du膨 liczb kobiet. Pod koniec lat 80 - tych przeprowadzono w USA obserwacje, które pokaza造, 瞠 kobiety, które urodzi造 zdrowe dzieci w wi瘯szo軼i przyjmowa造 preparaty witaminowo - mineralne w okresie 3 miesi璚y przed i 3 po pocz璚iu, w odró積ieniu od matek, które urodzi造 dzieci z uszkodzeniami cewy nerwowej. (6)

Naukowcy z Bostonu przeprowadzili dok豉dne obserwacje, podczas których zauwa篡li, 瞠 przypadki wad cewy nerwowej u dzieci wyst徙i造 tylko w 0.9 na 1000 urodze, gdy kobiety stosowa造 kwas foliowy (100 - 1,000 mcg) podczas pierwszych 6 tygodni ci捫y. Natomiast gdy kobiety nie przyjmowa造 kwasu foliowego w czasie pierwszych 6 tygodni ci捫y, cz瘰to嗆 wyst瘼owania takich wad wynosi豉 3.5 na 1000 urodze - 4 razy wi璚ej ni w鈔ód pierwszej grupy kobiet. (7) Te obserwacje wskaza造, który okres jest najwa積iejszy dla unikni璚ia tego rodzaju wad rozwojowych p這du, dzi瘯i stosowaniu kwasu foliowego, a mianowicie- pierwsze 6 tygodni ci捫y, tzn. okres, w którym kszta速uj si struktury uk豉du nerwowego. (...) Moim zdaniem, zwi瘯szona liczba wad p這du u dzieci kobiet starszych zwi您ana jest tak瞠, przynajmniej cz窷ciowo, ze zwi瘯szonym zapotrzebowaniem organizmu kobiet starszych na sk豉dniki od篡wcze. Sama obserwowa豉m u siebie zwi瘯szone zapotrzebowanie w czasie mojej 4-tej ci捫y, gdy mia豉m 34 lata. Pojawi si wówczas u mnie du篡 niedobór kwasu foliowego, mimo 瞠 stosowa豉m 1,5 zalecanej dziennej dawki dla kobiet w ci捫y, podczas gdy ta sama ilo嗆 zupe軟ie mi wystarcza豉 podczas poprzednich ci捫 (spo篡wanie pi璚iokrotnej dawki przywróci這 moje wyniki krwi do normy w ci庵u 4 tygodni w 7 miesi帷u ci捫y). My郵, 瞠 ka盥a z nas musi z roku na rok zwraca wi瘯sz uwag na od篡wianie, kiedy stajemy si starsze, je郵i pragniemy utrzyma nasz organizm w dobrej kondycji, któr cieszy造鄉y si pi耩, dziesi耩 czy dwadzie軼ia lat temu. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które pragn urodzi dzieci, gdy zbli瘸j si do czterdziestki lub j przekroczy造, a ponadto maj ju za sob kilka ci捫.

Marylin Shannon

Przypis:
1 Adelle Davis, Let's Have Healthy Children, New York 1981, s. 20-21.
2 K. Rothman, L. More i in.: "Teratogenicity of high vitamin A intake", New England Journal of Medicine, vol. 333, 1995, s. 1369-1373.
3 Zob. B. Barnes, Hypothyroidism: The Unsuspected Illness, New York 1976, s. 126-128.
4 R. Smithells i in.: "Possible prevention of neural-tube defects by periconceptial vitamin supplementation", The Lancet 16 II 1980, s.339 nn.
5 R. Smithells i in.: "Further experience of vitamin supplemetation for prevention of neural tube defect recurrences", The Lancet, 17 V 1983, s. 1027 nn.
6 A. Milunsky i in.: "Multivitamin/folic acid supplementation in early pregnancy reduces the prevalence of neural tube defects", Journal of American Medical Association, vol. 262, 1988, s. 2847 nn.
7 J. Mulinare i in,: "Periconceptial use of multivitamins and the occurence of neural tube deffects", Journal of American Medical Association, vol. 260, 1998, s. 3141 nn.