Szkolenie instruktorów NPR

Informacje: Informacje dla zainteresowanych udziałem w szkoleniu instruktorów metod naturalnego rozpoznawania płodności