Strona główna arrow Czytelnia arrow Kwestie moralne arrow Ruch Czystych Serc Małżeństw
Ruch Czystych Serc Małżeństw PDF Drukuj Email

ruch czystych sercRuch Czystych Serc (RCS) powstał z inicjatywy dwumiesięcznika „Miłujcie się!” Idea ruchu była pierwotnie adresowana do młodzieży, jednak z czasem dostrzeżono, że może ona odnosić się także do małżonków pragnących dochować wierności katolickiej nauce o czystości małżeńskiej – tak powstał Ruch Czystych Serc Małżeństw.

„Pan Jezus pragnie uzdrawiać Wasze małżeńskie relacje – pisze ks. Mieczysław Piotrkowski, redaktor naczelny „Miłujcie się” – i uczyć wzajemnego przebaczenia, gotowości wypełniania woli Bożej, abyście nigdy nie zamykali się na przyjęcie daru nowego życia, powstawali z każdego upadku w sakramencie pokuty i zawsze trwali w stanie łaski uświęcającej”.

Założenia ruchu znakomicie wpisują się w nauczanie Kościoła zawarte na przykład w instrukcji Papieskiej Rady do Spraw Rodziny „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie”:

„Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej, pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości. Rodzice są świadomi, że najważniejszym warunkiem wychowania dzieci do czystej miłości i do świętości życia jest przeżywanie przez nich samych czystości małżeńskiej. Znaczy to, że powinni oni być świadomi tego, iż w ich miłości jest obecna miłość Boga. A więc, że także ich oddanie seksualne powinno być przeżywane z poszanowaniem Boga i Jego planu miłości, w sposób wierny, pełen czci i wielkoduszności wobec małżonka i wobec życia, które może się zrodzić z ich gestu miłości.

Tylko w ten sposób może wyrażać się miłość-caritas. Toteż chrześcijanin w małżeństwie jest powołany do przeżywania swojego oddania w zakresie własnych relacji osobistych z Bogiem, jako wyrazu swojej wiary i miłości wobec Boga, a więc z wiernością i z wielkoduszną płodnością, które mówią o miłości Bożej. (…)

By żyć w sposób czysty, mężczyzna i kobieta muszą być stale oświecani światłem Ducha Świętego. W centrum duchowości małżeńskiej leży... czystość, nie tylko jako cnota moralna (ukształtowana przez miłość), ale zarazem jako cnota zespolona z darami Ducha Świętego - nade wszystko zaś z darem czci (...) Tak więc wewnętrzny ład całego obcowania małżeńskiego, który pozwala rozwijać się znakom miłości w ich właściwej proporcji i znaczeniu jest nie tylko owocem cnoty, którą małżonkowie w sobie wypracowują, ale także darem Ducha Świętego, z którym współpracują.

Z drugiej zaś strony przekonanie rodziców o tym, że ich własne życie w czystości i troska o to, by dawać codzienne świadectwo świętości, stanowi założenie i warunek ich własnej działalności wychowawczej. Powinni także uważać każdy atak na cnotę i na czystość ich dzieci za obrazę ich własnego życia wiary i jako zagrożenie zubożenia własnej komunii życia i łaski (por. Ef 6,12).”

Jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

Trzeba tylko przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św. i odmówić wspólnie modlitwę:

„Oddaję Ci, Panie, siebie, swoją pamięć, rozum, duszę, ciało. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie. Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego, aby nasze współżycie kształtowała miłość mądra, wielkoduszna, oddana, nie szukająca swego, wiernie stojąca na straży Twoich praw i przykazań. Niech nam w tym pomaga codzienna modlitwa rodzinna – różaniec i koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne uczestnictwo we Mszy św. I częste przystępowanie do Komunii św., a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Daj, byśmy stale czerpali z łask sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem naszego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) i dzieci nie była uzależniona od moich nastrojów i stanów uczuciowych, ale aby była stałą troską o nich oraz nieustannym świadczeniem im dobra. Proszę Cię o czystą miłość małżeńską, bym potrafił (-ła) być bezinteresownym darem z siebie dla współmałżonka. Oczyszczaj naszą miłość z wszelkiego egoizmu, byśmy zawsze sobie przebaczali, nie chowali do siebie uraz i modlili się wzajemnie za siebie.

Aby zachować czystość serca, postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i zawsze być gotowym (gotową) na przyjęcie każdego dziecka, którym nas Bóg obdarzy.

Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał (-ła) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze jemu ufał (-ła) i wierzył (-ła). Amen.”

Informacje w Internecie: www.rcs.org.pl – ze strony ruchu można wysłać elektroniczny formularz przystąpienia do niego.

 
« poprzedni artykuł

www.sklep.npr.pl

 Nowa Sztuka NPR

 Zeszyt

 Sztuka popor

 Warto karmic piersia

Nowa karta - pobierz

Nasze propozycje

 Dobra nowina
© 2021 Naturalne planowanie rodziny :: Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.