Atmosfera czystości PDF Drukuj Email

Reklama telewizora: roznegliżowana para niedwuznacznie oddaje się miłosnym igraszkom na tle transmisji z meczu piłkarskiego. Reklama żelu pod prysznic: kobieta przeżywa ekstazę sugerującą skojarzenia z orgazmem. Reklama czekolady: naga dziewczyna balansuje ciałem, zasłaniając się tabliczką smakołyku. Takie obrazki mogą bez przeszkód oglądać nasze dzieci bynajmniej nie w późnych godzinach nocnych. Erotyzm nie jest już tabu w mediach – i to nie tylko komercyjnych, lecz także w stacjach publicznych, których szefowie, gdy chodzi o płacenie abonamentu, odmieniają przez różne przypadki słowo „misja”.

Dyskretne lub natarczywe odwoływanie się w reklamie do podtekstów erotycznych stało się już normą – to najprostsza, żeby nie powiedzieć: najbardziej prymitywna forma trafiania do odbiorcy. Współcześni inżynierowie dusz potrafią skojarzyć z seksem właściwie wszystko: samochody, kosmetyki, słodycze, medykamenty, pralkę do prania, a nawet darmowe minuty na rozmowy telefoniczne.

Musimy pogodzić się z faktem, że nasze dzieci będą dorastały w klimacie takich zmasowanych oddziaływań, w obliczu których środowisko rodzinne wydaje się stać na straconej pozycji. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców odczuwa bezradność i zagubienie, gdy przychodzi im zmierzyć się z tymi nowymi dla nich wyzwaniami.

W 1995 roku Papieska Rada do Spraw Rodziny opublikowała wciąż mało u nas znany, a niewątpliwie ważny i niezmiennie aktualny dokument zatytułowany “Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie”. Jeden z rozdziałów tego napisanego bardzo przystępnym językiem opracowania nosi tytuł “Rodzice w konfrontacji z aktualnymi problemami” - znajdujemy w nim kilka podstawowych zaleceń.

Fundament

Po pierwsze, mimo rozlicznych przeszkód i niepokoju o trwałość przyszłych związków małżeńskich, mimo rosnącego kryzysu rodzin chrześcijańscy rodzice nie mogą tracić optymizmu i powinni starać się przede wszystkim przekazać swoim dzieciom pogłębioną formację chrześcijańską, dzięki której będą one potrafiły przezwyciężać trudności. Często doświadczając trudności, zapominamy o fundamencie wiary, rozumianej przede wszystkim jako zawierzenie Bogu wszystkich spraw naszego życia. Tę prostą prawdę wyraził bardzo jasno św. Paweł: “Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Dopiero na tym fundamencie rodzice powinni pomagać swoim dzieciom rozwijać zamiłowanie do czystości, które “sprzyja wzajemnemu szacunkowi pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz uzdalnia ich do współczucia, wyrozumiałości, czułości, tolerancji i wielkoduszności, zwłaszcza zaś do ducha ofiary, bez którego żadna miłość nie przetrzyma życiowych prób. W ten sposób dzieci dojdą do małżeństwa ubogacone tą realistyczną mądrością, na którą wskazuje Święty Paweł, mówiąc o tym, że małżonkowie muszą nieustannie prześcigać się we wzajemnej miłości, troszcząc się wzajemnie o siebie z głęboką cierpliwością i czułością (por. 1 Kor 7, 3-6; Ef 5, 21-23)” – czytamy w dokumencie.

Przykład

Nie da się tworzyć autentycznego klimatu czystości w rodzinie, w której małżonkowie w swoim pożyciu sami nie potrafią docenić wartości życia w zgodzie z naturalnym rytmem płodności i nie starają się rozwijać postawy bezinteresowności, wzajemnego oddania, wyrzeczenia, gdy jawnie czy też w ukryciu sięgają po pornografię. Ten osobisty przykład jest konieczny, “by przedstawiać młodym ludziom coraz poważniejsze konsekwencje, wynikające z oddzielenia seksualności od prokreacji, gdy praktykuje się sterylizację i aborcję, albo gdy się praktykuje seksualność oddzieloną od miłości małżeńskiej, a także przed lub poza małżeństwem. Od tego aspektu wychowawczego, który mieści się w planie Bożym, w samej strukturze płciowości oraz w samej naturze małżeństwa i rodziny zależy w dużej mierze porządek moralny i harmonia małżeńska rodziny, a w następstwie także i prawdziwe dobro społeczeństwa” - pisze Papieska Rada.

Nagroda

Jeśli rodzice nie uchylają się od prawa i obowiązku wychowania dzieci do czystości, wprowadzają je w ten sposób na drogę do założenia zjednoczonej rodziny, która przetrzyma wszelkie życiowe zawieruchy, stając się w ten sposób niejako zapowiedzią radości Raju. “Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa – pisał żyjący na przełomie II i III wieku Tertulian – które wiąże Kościół, Ofiara Eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec, sam Bóg potwierdza?... Oboje są braćmi i oboje wspólnie służą, nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. W nich Chrystus raduje się i udziela im swojego pokoju, gdzie są dwoje znajduje się także i On. Gdzie On jest, tam nie może istnieć zło”.

"Fundamenty Rodziny", 2006, nr 3 (59)

 

 
« poprzedni artykuł

www.sklep.npr.pl

 Zeszyt

 Sztuka popor

 Warto karmic piersia

 Nowa Sztuka NPR

Nowa karta - pobierz

 Karta obserwacji

Nasze propozycje

 Dobra nowina
© 2020 Naturalne planowanie rodziny :: Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.