Strona główna arrow Wesprzyj nas!
Misja LMM PDF Drukuj Email

Misja stowarzyszenia

Liga Małżeństwo Małżeństwu jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit, założonym i zarejestrowanym w roku 1992 przez grupę katolickich małżeństw. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.

Głównym celem LMM jest propagowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, nauczanie metod naturalnego planowania rodziny oraz promowanie ekologicznego karmienia piersią.

LMM jest organizacją siostrzaną The Couple to Couple League International z siedzibą w Cincinnati (www.ccli.org); należy także do Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Źródłem misji stowarzyszenia jest apel Pawła VI:

“Wśród owoców, które dojrzewają, gdy prawo Boże jest gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników. Wśród tylu form chrześcijańskiego apostolatu ta wydaje się obecnie najpotrzebniejsza.”

(“Humane vitae” 26)

 

Cele statutowe

W statucie LMM są one sformułowane w następujący sposób:

"Stowarzyszenie realizuje w swej działalności cele oświatowo-wychowawcze i w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na:

 1. upowszechnianiu katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie,
 2. umacnianiu rodziny i rozwijaniu postaw ukierunkowanych na zagwarantowanie osobie ludzkiej prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
 3. propagowaniu i nauczaniu metod naturalnego rozpoznawania płodności,
 4. zapewnieniu lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci przez promowanie ekologicznego karmienia piersią i pełnej opieki macierzyńskiej w pierwszych latach życia dziecka,
 5. promowaniu wśród młodzieży postawy czystości przedmałżeńskiej i wierności w małżeństwie,
 6. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 7. wspieraniu rodziny,
 8. ochronie i promocji zdrowia,
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 10. upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 11. promocji i organizacji wolontariatu."

"Cele statutowe Stowarzyszenie osiąga przede wszystkim przez:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów metod naturalnego rozpoznawania płodności,
 2. organizowanie i finansowanie lub współudział w organizowaniu i finansowaniu wystaw, spotkań, wykładów i seminariów dla osób i instytucji poświęconych zagadnieniom wymienionym jako cele Stowarzyszenia,
 3. popieranie oraz prowadzenie badań i studiów z zakresu szeroko rozumianej problematyki rodzicielskiej i wychowawczej włącznie z publikowaniem wyników tych prac,
 4. udzielanie porad w zakresie metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz ekologicznego karmienia piersią,
 5. zbieranie, zamawianie, publikowanie oraz drukowanie: artykułów, książek, czasopism, i innych dokumentów oraz filmów, nagrań audio i wideo, a także publikacji elektronicznych i multimedialnych, w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 6. prowadzenie serwisów internetowych."

Formy działalności

 • szkolenie par instruktorów-wolontariuszy naturalnego planowania rodziny (instruktorami mogą zostać w LMM wyłącznie pary małżeńskie),
 • organizowanie bezpośrednich kursów metody objawowo-termicznej,
 • organizowanie warsztatów dotyczących powrotu płodności po porodzie i płodności w okresie premenopauzy,
 • przygotowanie materiałów do nauki NPR w domu (tzw. domowy kurs NPR),
 • poradnictwo: korespondencyjne, telefoniczne, internetowe (formularz - porady),
 • tworzenie serwisu www.mojecykle.pl - osobistego konta do zapisywania obserwacji online, z możliwością interpretacji kart, udostępniania ich instruktorowi i wymiany z innymi użytkownikami,
 • wydawanie publikacji poświęconych odpowiedzialnemu rodzicielstwu,
 • redagowanie serwisu internetowego www.npr.pl,
 • prowadzenie Wirtualnej Przychodni Pro Vita (baza adresów lekarzy – głównie ginekologów – którzy w swojej praktyce opowiadają się za życiem).

 

Dane adresowe:

Liga Małżeństwo Małżeństwu

ul. Jagodowa 5, 05-540 Zalesie Górne

tel. (22) 750 31 40

e-mail - zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.sklep.npr.pl

 Zeszyt

 Warto karmic piersia

 Sztuka popor

 Nowa Sztuka NPR

Nowa karta - pobierz

Nasze propozycje

 Dobra nowina
© 2020 Naturalne planowanie rodziny :: Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.