Strona główna arrow Czytelnia arrow Kwestie moralne arrow Scalony program prokreacji ekologicznej
Scalony program prokreacji ekologicznej PDF Drukuj Email

Działalność lekarza w dziedzinie rozrodczości oscyluje pomiędzy ochroną zdrowia i jego niszczeniem. Ogromna większość ginekologów zalecających antykoncepcję nie dostrzega sensu i znaczenia metod objętych programem naturalnego planowania rodziny. Metody te traktują jako "antykoncepcję naturalną", skwapliwie podkreślając ich rzekomą nieskuteczność mimo istnienia statystyk przedstawiających wysoką efektywność metod rozpoznawania cyklicznej płodności pod warunkiem, że są one znane użytkownikom.

Zasięg ekologicznych zniszczeń zatoczył tak szeroki krąg, że nieodzowny staje się zwrot w kierunku pogłębienia świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Szczególne miejsce przypada tu szkolnictwu w zakresie przedmiotu nauczania dotyczącego przygotowania do życia w rodzinie oraz objęcie zwiększoną opieką osób sposobiących się do zawarcia związku małżeńskiego.
Rozwiązania połowiczne, dające więcej zielonego światła dla programu naturalnego planowania rodziny, nie są na miarę przełomu stuleci. Wiek XXI musi być wiekiem realizacji scalonego programu prokreacji ekologicznej. Jego wprowadzenie byłoby konkretną formą wcielenia w życie postulatu promocji zdrowia wysuniętego przez Światową Organizację Zdrowia. Można go ująć w 12 punktach:

 1. Promocja czystości jako stylu życia wyrażającego się aktywnością w przetwarzaniu elementarnych przejawów dynamiki płciowej, aby nadać im właściwy wyraz. Wstydliwość, będąca naturalną osłoną sfery intymnej, tworzy odpowiedni klimat w przebiegu procesu dojrzewania, sprzyja zachowaniu fizycznego dystansu.

 2. Ukazywanie dziewictwa jako stanu warunkującego twórczy dialog obu płci. Dialog ten umożliwia stosowne ukierunkowanie aktywności na etapie dojrzewania i przygotowuje do odpowiedzialnego podjęcia funkcji prokreacyjnej w przyszłości, zgodnie z wymogami ekologii.

 3. Wychowanie do integracji seksualnej. W płaszczyźnie poziomej integracja obejmuje ciążenie płci ku sobie oraz płodność jako elementy nierozłączne. W płaszczyźnie pionowej chodzi o scalenie tego, co cielesne, z tym, co duchowe.

 4. Realizowanie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie naturalnego planowania rodziny: "Nauczanie metod rozpoznawania płodności powinno być włączone we wszystkie programy związane ze zdrowiem i wychowaniem, przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, profesjonalistów i nieprofesjonalistów, służby zdrowia" (1987, punkt 15). W Polsce zadanie to podejmują: Duszpasterstwo Rodzin, Liga Małżeństwo Małżeństwu, Instytut Rötzera oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

 5. Profilaktyka prekoncepcyjna ma za zadanie przygotowanie potencjalnych rodziców do poczęcia dziecka w warunkach sprzyjających jego zdrowiu.

 6. Ochrona ciąży pozostaje z natury w nieodłącznym związku z ochroną dziecka, toteż nie ma tu miejsca na jej współistnienie z aborcją.

 7. Pedagogika prenatalna jest realizowana głównie przez uświadomionych rodziców w szkole rodzenia. Obejmuje oddziaływania wychowawcze wobec dziecka w okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju. Polska należy do Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogiki Prenatalnej.

 8. Zharmonizowane rodzicielstwo stanowi wkład szkoły rodzenia w utrwalaniu się nowego modelu rodziny. Małżonkowie razem wyrażają zamiar poczęcia dziecka, razem prowadzą z nim dialogi uprawiają pedagogikę prenatalną, razem przygotowują się do odbycia naturalnego porodu, razem rodzą (mąż wspiera żonę), w karmieniu piersią mąż współpracuje z żoną, razem podejmują czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nad dzieckiem.

 9. Przysposobienie do naturalnego porodu obojga małżonków stanowi główne zadanie szkoły rodzenia. Dzięki temu poród staje się wydarzeniem rodzinnym, a nie procedurą zabiegowo - operacyjną.

 10. Przygotowanie do ról rodzicielskich umożliwia lepszą współpracę małżonków, zapewnia kontakt skórny obojga rodziców z dzieckiem, równoważy oddziaływania wychowawcze.

 11. Poród naturalny - to poród przeżywany jako zadanie, jako świadome, aktywne i sprawne współdziałanie rodzącej kobiety i wspierającego ją mężczyzny z siłami natury, w celu umożliwienia dziecku łagodnego przejścia przez drogi rodne i miękkie lądowanie na łonie matki.

 12. Ekologiczne karmienie realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspólnym oświadczeniu WHO i UNICEF w sprawie "ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersią" (rok 1989).

Scalony program prokreacji ekologicznej ukazuje się jako nakaz chwili, jako "znak czasu". Jego pilne i konsekwentne wdrożenie powinno uchronić ludzkość przed katastrofą ekologiczną w dziedzinie rozrodczości, zmienić kierunek cywilizacji: od kultury śmierci do kultury życia.

prof. Włodzimierz Fijałkowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.sklep.npr.pl

 Nowa Sztuka NPR

 Sztuka popor

 Warto karmic piersia

 Zeszyt

Nowa karta - pobierz

 Karta obserwacji

Nasze propozycje

 Dobra nowina
© 2020 Naturalne planowanie rodziny :: Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.